Preporuke i reference


REFERENCE IN PRIPOROČILA

 • U životu se ne događa često da dobiješ više nego što platiš. U Školi izvrsnosti gospođe Nene je to pravilo. Nikada ne znamo toliko da  u Školi izvrsnosti ne bi saznali još nešto novo.
  Zvonko Murko, ADR-SVET, Svetovalec za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu
 • Nena sa svojom energičnošću i predanjem svojemu radu motivira sudionike svojih predavanja da postignu osobnu i poslovnu odličnost. Znanja koja posreduje na svojim edukacijama pomažu kod rada s ljudima kao i osobnoj rasti sudionika. Njena predavanja i radionice su dobro stručno potkovane, kreativne, praktične i obogaćene s atraktivnim primjerima. Svi sudionici edukacijskog programa su bili izuzetno oduševljeni nad načinom edukacije i pohvalili predavanja kao jedna od boljih i zbog klime koja se je stvorila u grupi slušatelja.
  Bojanka Genorio, direktorica DSO Fužine
 • Nena je izvrsna i dinamična predavateljica, njena predavanja su životna, praktična i upotrebljiva. Prije svega je dragocjeno to da ono što predaje i sama prakticira. Nenina saznanja koja crpi iz osobnih i tuđih iskustava, raznih anketa koje je sama izvodila, vas budu zasigurno obogatila i ohrabrila k postavljanju novih ciljeva, produbljavanju vaših vrijednosti ili barem k razmišljanju o njima. Naučit ćete se raznih spretnosti koje ćete odmah moći provjeriti u praksi. Uz sve to vas Nena na svakom seminaru s nečim prijatno iznenadi. Škola izvrsnosti se opravdano tako zove, sami ćete je biti dionici i željet ćete njene vrijednosti. Uključivanje u Školu izvrsnosti je odlična investicija u vas same. Nas dvoje smo bili sudionici i zato ju možemo preporučiti svakome!
  Steve in Barbara Telzerow, predavatelja, svetovalca za medosebne odnose in pastorja
 • Nenine radionice su nešto posebno i preporučujem ih svakome tko bi htio nešto napraviti za osobnu rast i poboljšanje međusobnih odnosa. Dobri odnosi su ključni za zadovoljstvo u životu, zato je svako znanje s toga područja neprocjenjivo. Govorili smo o različitim temama ali mi je u sjećanju najbolje ostala radionica o tipovima osobnosti u kojima je Nena stvarno odlična. Razumijevanje tipova osobnosti mi je otvorilo sasvim novi pogled na komunikaciju, sve to pa mi koristi u poduzetništvu kao i u osobnom životu. Saznali smo još mnogo drugih stvari. Super!
  Igor Donkov, samostojni podjetnik
 • Kao sudionik i direktor poduzeća budućim poduzetnicima a prije svega ključnim zaposlenicima vrlo rado preporučujem sudjelovanje na motivacijskom seminaru kod gospođe Nene Dautanac. Iz osobnog iskustva kroz svoj poslovni put sam se uz taj seminar uvjerio da je baš to ono što za motivaciju, uspjehe i razvoj poduzeća treba svaki tim za poslovnu i osobnu rast te uspješan razvoj.
  Andrej Repše, direktor ARMAT d.o.o., projektiranje i izvođenje inženjeringa
 • Nenin nastup je pozitivno nadmašio SVA naša očekivanja.
  Mojca Poljanšek, prokurist, Katarina d.o.o. (Revija Rina)
 • Tijekom 14 godina rada u Plivi pohađao sam mnoge edukacije (domaćih i stranih predavača), ali ovu bih izdvojio kao jednu od ponajboljih, što zbog predavača što zbog sadržaja. Nena je jedna vrlo iskusna, stručna i topla osoba koja prezentira stvari na drugačiji način – vrlo pristupačno, zanimljivo i duhovito čime dopire do slušatelja i ostvalja trag.
  Igor Lisac, manager u Globalnoj nabavi TEVA/PLIVA
 

Tatjana Koštomaj, viša savjetnica za opće poslove na opčini Krško


“Odlično izveden seminar »rad s ljudima« na našoj općinskoj upravi. Naši zaposlenici su s oduševljenjem prihvatili predavanje.”

Andreja Zelič, univ. dipl. org., Bolnica Celje


“Pripremljene smjernice na određenu temu su nas nezadrživo vukle k sudjelovanju i osobnom osvješćivanju sudionika.”

Olga Mancevič, stručni voditelj u ritmičkoj gimnastici, nekadašnja predsjednica gimnastičarskog saveza Slovenije


“Škola izvrsnosti me je jako oduševila. Uvijek se divim beskonačnoj pozitivnoj energiji koja žari iz gospođe Nene. Današnji život je pun stresa i pritisaka. Kada naiđem na neki izazov ili mi se »sve  sruši«, tada se prisjetim Nene i pomislim: »kako bi ona to riješila i postala jača?« Želim da bi se svi »zarazili« takvog pozitivnog razmišljanja, traženja rješenja, djelovanja i optimizma.”

Antonič Maja, načelnica Upravne jedinice Radovljica


“Prednost Neninih edukacija je u prilagodljivosti grupi i radnoj okolini, što znači da si možemo izabrati temu koja nam se čini da je s obzirom na situaciju i radnu klimu najprimjerenija i najpotrebnija.”

Bojan Petrijan, direktor gradske uprave, Mestna općina Murska Sobota


“Sa svojom pozitivnom energijom i pristupačnošu nas je predavateljica prije svega uvjerila s motom POČNITE DANAS I POBIJEDITE. S tim motom je bio prožet sav njen seminar. Nakon završenog seminara se je više od 90% sudionika složilo, da su takvi seminari potrebni, pozitivni i da si ih žele što češće. Seminaru gospođe Nevenke Dautanac zato dajem  jako dobru preporuku.”

Barbara Kampjut, ravnateljica Osnove škole Franceta Bevka Ljubljana


“Gospođa Dautanac je u našu sredinu donijela opuštenu atmosferu, ohrabrila nas k otvorenom razgovoru i u tom prijepodnevu nas je pripremila do toga da smo o svojim bližnjima, prijateljima i suradnicima razmišljali pozitivno. Na kraju smo shvatili da je bila radionica namijenjena i upoznavanju sebe, suočavanju sa svojima dobrim i lošim osobinama i prije svega preispitivanju samih sebe kako ulazimo u odnose i komunikaciju s drugima.”

Vera Pešelj, direktorica hotela Bela Krajina, Metlika


“Gospođa Nena iz Škole izvrsnosti je izuzetno pozitivna osobnost. Njeno prosljeđivanje informacija je razumijevajuće i oduševljavajuće zato slušaoci sa zanimanjem  prihvaćaju njene upute i prijedloge. Ostvaruje izuzetno pozitivan odnos do rada i kroz svoje seminare u Školi izvrsnosti diže motivaciju zaposlenika.”

Mihael Novak, načelnik Upravne jedinice Kamnik


“Sadržaj seminara i njihova  praktična interpretacija je bila za sve sudionike vrlo primjerna  tako sa stajališta rada u javnoj upravi kao i upotrebljivosti na osobnom nivou.”

Darja Cizelj, stručni voditelj Doma umirovljenika Impoljca Sevnica


“Sa svojom posebnom energijom, znanjem i pristupom nas je tako jako oduševila da su naši zaposlenici svaku godinu izražavali želju po novim seminarima i radionicama. Često se je čulo;«pozovimo Nenu da nas malo podigne.« Nena je kao sunce, topla, pozitivna i nadasve prijatna i jednostavna osoba koja žari toliko pozitivne energije da može s njom u nekoliko minuta napuniti još kako veliku i punu dvoranu ljudi. Veselimo se novih susreta i predavanja jer su sadržaji na temu međusobnih odnosa, sudjelovanja, motivacije i samopouzdanja ključni za kvalitetan život svakog čovjeka.”

Silvo Pritržnik, direktor, Šumsko gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.


“Energija koju Nena izražava na radionicama nas je u početku uplašila, u produžetku pa se je ta energija prenijela na nas. Njena predavanja su upotrebljiva tako u osobnom kao i u poslovnom svijetu, naravno, znanje je potrebno usvojiti s treniranjem i ponavljanjem, zato sam siguran, da ćemo se još sresti.”

Ravnateljica OŠ Ivanska: Nada Veselski, prof.


“Nenin motivacijski seminar pršti pozitivnom energijom, interesantnim rekvizitima, životnim primjerima i nadasve porukom JA MOGU, TI MOŽEŠ, MI MOŽEMO! Svojom dinamičnom izvedbom Nena privlači prisutne na suradnju, interaktivnost dolazi sama po sebi…….. BRAVO. Sudionici seminara kazuju da su im se preko noći umanjile prepreke do cilja, a od jutra se u školi čuje više „Hvala“ i „Oprosti“. Neno, uspjela si nas zainteresirati, pridobiti našu pažnju, potaknuti nas da pozitivno razmišljamo u/o negativnim trenucima i prilikama. Svi su jako zadovoljni seminarom. Hvala. Nenin motivacijski seminar toplo preporučujemo svima, bez obzira na godine ili zvanje.”

Kontaktirajte nas!

Izvođenje edukacija u svojem radnom okruženju su mi povjerili:


Poduzeća: Maop Ljubljana; Vitanest Nova Gorica; Sava d.d. Kranj; Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.; Dimnikarstvo Maribor; Veolia Transport; Računovodski servis Kontesa; MSK Slovenska Bistrica; Iskraemeco Kranj; Novem Car Design Interior Žalec; TA Regulator Brežice; Atech elektronika d.o.o,; Lassana d.d.; Renault Nissan Slovenija; SPD d.o.o.; Finline Črnomelj; Avtoelektronika d.o.o.; Ljubljana, Asterix d.o.o.; Armat d.o.o.; Dana, d.o.o.; Revija Rina; Radio Triglav; EDUCA – založba in izobraževanja; Planet GV; Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.; Podkrižnik d.o.o.; TU-VAL Domžale; Slowatch Ljubljana; UTIRUŠ –Trogir (udruženje tajnica in računovođa); Kruna do.o.o ZG.

Ugostiteljstvo i turizam: Hotel Park Bled; Hotel Bela Krajina Metlika; Kamp Podzemelj; Restavracija Štajdohar Kanižarica; Kamp Jankovič Adlešiči; Kamp Kobarid; Španska restavracija “Don Felipe” Ljubljana; Turistični informacijski center Metlika; Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica; Slovenska turistična organizacija (STO).

Komunalna poduzeća: Komunala Kočevje; Hydrovod Kočevje.

Općine: Murska Sobota; Velenje; Krško; Vitanje; Zreče; Slovenske Konjice; Metlika; Kranjska Gora; Gorenja vas; Vrhnika; Rogaška Slatina.

Upravne jedinice: Tržič; Radovljica; Nova Gorica; Idrija; Šmarje pri Jelšah; Ormož; Postojna; Metlika; Cerknica; Ruše; Velenje; Koper; Ajdovščina; Sežana; Novo mesto; Domžale; Kamnik; Ljutomer; Hrastnik.

Okružni sud: Okrožno sodišče na Ptuju.

Domovi za umirovljenike i starije osobe: Poljčane; Trebnje; Podbrdo; Tolmin; Loka pri Zidanem Mostu; Krško; Lendava; Velenje; Izlake; Šmarje pri Jelšah; Tezno Maribor; DUO Impoljca; Pegazov dom Rogaška Slatina; Idrija; Fužine Ljubljana; Dom na Fari Prevalje; Dom ob Savinji Celje; Dom Danice Vogrinec Maribor;

Domovi zdravlja: DZ Trebnje; DZ Slovenske Konjice; DZ Trbovlje; DZ Celje; DZ Metlika; DZ Sevnica.

Bolnica: Splošna bolnišnica Celje.

Centar za socialni rad: Ljubljana Bežigrad; Trebnje; Ravne na Koroškem.

Područne obrtničke komore: Domžale; Zagorje ob Savi; Vrhnika; Slovenske Konjice; Trebnje; Slovenska Bistrica; Kranj; Murska Sobota; Novo mesto; Ljubljana.

Obrtnička komora Slovenije – sekcje: Kozmetičari; Građevinari; Metalci; Tekstilci; Optiki.

Gospdarska zbornica: Gospdoarska zbornica Celje.

Škole: Glasbena šola Kranj; Srednja šola Metlika; OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica; Prva OŠ Slovenj Gradec; OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem; Druga osnovna šola Rogaška Slatina; OŠ Košana; OŠ Tržič; OŠ Štore; OŠ Orehek; OŠ Miklavž na Dravskem polju; OŠ Sodražica; OŠ Antona Ukmarja Koper; Šolski center Velenje; OŠ Stara Cerkev pri Kočevju; OŠ Franceta Bevka Ljubljana; OŠ Stari Trg ob Kolpi; OŠ Dravograd; OŠ Vladimir Nazor Crikvenica; OŠ Ivanska.

Vrtići: Vrtec Zelena Jama Ljubljana, Vrtec Mavrica Trebnje, Vrtec Čebelica Šentjernej, Vrtec Ravne na Koroškem.

Đački dom: Dijaški dom Maribor.

Univerzitet:Univerza Maribor – karierni center.

Sindikati: Sindikat VVZ Slovenj Gradec; Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije; SKEI – sindikat kovinske in elektro industrije.

Knjižnice: Osrednja knjižnica Kranj; Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica; Ksaverja Meška Slovenj Gradec; Knjižnica Šmarje pri Jelšah; Knjižnica Metlika; Knjižnica Kočevje; Knjižnica Črnomelj.

Mjesne zajednice: Adlešiči, Stari Trg ob Kolpi, Damelj.

Društva: Društvo kmečkih žena Kočevje; Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje; Društvo podeželskih žena – Ribnica; Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele Krajine; Društvo kmečkih žensk Zagorje; Društvo tajnic Trebnje; Klub tajnic Notranjska; Društvo kmečkih žena Suhor; Društvo kmečkih žena Novo mesto; Društvo kmečkih žena Škocjan; Društvo podeželskih žena Mirna peč.

IZHOD – društvo za pomoč odvisnikom.

Rdeči križ Gorenja vas.

Šent – slovensko združenje za duševno zdravje.

Športski klub: Atletski klub Sevnica.

Javni zavodi, agencije, edukacijski centri: Zavod Hrastovec; Zavod Svete Terezije Dobrepolje; Varstveno delovni center Novo mesto; Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije; Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto; Krajinski park Kolpa; RAGOR Jesenice; Fundacija Vincenca Drakslerja; Podjetniški center Slovenj Gradec; Center za izobraževanje in kulturo Trebnje; Razvojno izobraževalni center Novo mesto; Javni zavod Gasilska brigada Koper; Andragoški zavod Maribor; Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Župe: Župnija svetega Rupreta Krško; Župnija Ježica Ljubljana; Župnija Šmarje pri Jelšah.

Mednarodna kršćanska skupnost Ljubljana.

Nekoliko tisuća sudionika na javnim seminarima.
POKLIČITE NAS NA

040 825 442

PIŠITE NAM

podajroko@gmail.com

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.